Inflytande

Elever och föräldrar ska få vara med och påverka utvecklingen i på vår skola. Genom dialog och samverkan på olika nivåer skapar vi förutsättningar för detta. Skolans elever kan påverka på klassrådet, elevråd, matråd, gårdsgrupp och i skolvardagen.
Föräldrarna kan påverka genom att ta kontakt med personalen och delta på föräldramöten, föräldraråd och föräldraföreningen.
Att svara på vår föräldra- och elevenkät är också ett sätt att vara med och påverka. Utvecklingssamtalen innebär möjlighet till inflytande och påverkan på det egna lärandet.

Stadgar föräldraföreningen

Mötesprotokoll Årsmöte 2015

Bli medlem