Inflytande

Elever och föräldrar ska få vara med och påverka utvecklingen på vår skola. Genom dialog och samverkan på olika nivåer skapar vi förutsättningar för detta. Skolans elever kan påverka på klassrådet, elevråd, matråd och i skolvardagen.
Föräldrarna kan påverka genom att ta kontakt med personalen och delta på föräldramöten, föräldraråd och föräldraföreningen.
Att svara på vår föräldra- och elevenkät är också ett sätt att vara med och påverka. Utvecklingssamtalen innebär möjlighet till inflytande och påverkan på det egna lärandet.