Föräldrainflytande

Presseskolans Föräldraförening

Presseskolan har en föräldraförening som samarbetar med skolan för att främja samarbetet mellan hem och skola. Vi har regelbundna möten där vi samtalar om frågor för att göra skolan ännu bättre. Under detta år fokuserar föräldraföreningen på trygghet på skolgården, trafiken kring skolan samt mat och hälsofrågor.

Kontaktperson föräldraföreningen:
Kristina Löfgren, 0707-33 99 78
kristina.olander@gmail.com 

Föräldraföreningens facebooksida: Presseskolans föräldraförening