Skapande skola

Nu har vårt projekt Skapande Skola dragit igång. Eleverna kommer tillsammans med Helena Skårbratt under veckorna 43-47 att skapa porträtt. De kommer få måla med akrylfärger på canvastavlor och med denna aktivitet synliggör vi skolans värdegrund och utvecklar elevernas förmåga att se olikheter som styrkor och allas lika värde. Vi skapar en kultur där våra elever känner sig trygga med varandras/andras olikheter.