Tunnelprojektet

Elever från årskurs 3 och 4 har i klasserna pratat om hur vi kan öka trygghetskänslan för alla som använder gångtunneln. De har sedan under bildlektionen hjälpt konstnären med skisser och idéer till hur muralmålningen ska se ut. Läs gärna mer i artikeln från Norra Halland.

https://norrahalland.se/nyheter/uppskattad-tunnelkonst/27209