Återbruket

På Presseskolans återbruksverkstad får barn från förskolan och elever på skolan möjlighet till kreativt arbete med en mångfald av material som inte är förutbestämt vad det ska bli. Genom estetiken tillsammans med andra eller på egen hand utvecklar barnen sin förmåga att lösa problem och tänka innovativt. Dessutom ökar miljömedvetenheten för ett hållbart samhälle.