Bibliotek

Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevers utveckling och lärande. Därför satsar vi på Presseskolan på vårt skolbibliotek! Där finns böcker i olika svårighetsgrad, från första lästräningen till tonårsböcker.
I biblioteket arbetar Katarina Svensson.