Fritidshem

På Presseskolan följer fritidshemmen årskursen. I år F till två har vi ett fritidshem i varje årskurs och i år tre så börjar man på fritidsklubben. På fritidsklubben kan man sedan gå tills man fyller 12 år.

Varje fritidshem har tillgång till hemvist med kök och grupprum. På skolan finns också en kreativ verkstad med återbruk, målning, snickeri, vävstolar, symaskiner och drejskivor. Allt för att våra fritidshemsbarn ska få möjlighet att utveckla många förmågor. Vi har förmånen att ligga så till att vi förutom skolgården har skogen och havet på gångavstånd med möjlighet till lek och kojbyggande. Fritidshemmen erbjuder planerade och spontana aktiviteter vilka eleverna är med och tar fram.