Betyg och bedömning

Tillsammans med eleven och vårdnadshavarna ska läraren en gång per läsår sammanställa en skriflig individuell utvecklingsplan. Kravet på skriftlig plan gäller elever i grundskolan och grundsärskolan som inte får betyg, det vill årskurs 1-5.
Den skrifliga planen innehåller omdömen och planering för det fortsatta arbetet mot läroplanens mål.

Från och med årskurs 6 får eleverna betyg i slutet av varje termin. Betygen är en sammanställning av elevens kunskaper och resultat. Kunskaper ska bedömas och betygsättas utifrån kunskapskraven.
Via länken nedan hittar du mer information om betyg och bedömning.

Elevresultat

SIRIS är en webbplats där skolverket har samlat information om skolors kvalitet och resultat.

Elevresultat på webbplatsen SIRIS

Mer information om betyg och bedömning