Organisation

Presseskolan

Skolan är organiserad i två enheter. Förskoleklass till åk 3 och åk 4-6.
Skolan har idag ca 450 elever och ca 80 anställda.

Pedagogisk enhet Norr

Kungsbackas kommunala skolor är indelade i tre pedagogiska enheter, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef.
Presseskolan ingår i pedagogisk enhet Norr.
På sidan Kontakta oss hittar du samtliga kontaktuppgifter och besöksadress till skolan.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola