Gör sina röster hörda!

Eleverna i år 7 på Särö skola bestämde sig för att höja sina röster och se hur ungdomar utan rösträtt kan påverka och förändra i samhället. En av elevgrupperna propagerar för ett motionsspår i Särö som också är anpassat för människor med funktionshinder. – Alla ska kunna nyttja motionsspåren, även folk som vanligtvis har svårt att komma dit. Vi vill att det ska ligga i Kungsbackaskogen, menar eleverna. De vill även ha ett utegym i samma skog eftersom de anser att man ska kunna motionera på flera sätt. De ambitiösa skoleleverna har redan fått stor respons och de har redan pratat med fritidsnämndens ordförande, Peter Söderberg (M). Han tyckte, precis som eleverna, att det var ett lysande förslag. Fortsättning följer!