Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla skolor är skyldiga att ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du information om hur vi på Särö skola arbetar mot mobbning och för en trygg skolmiljö.

Vårt arbetet mot mobbning har högsta prioritet på skolan. Det förebyggande arbetet är viktigt och genomsyrar verksamheten. I de yngre åren arbetar man med både samtal och samarbetsövningar. Från årskurs fyra finns kamratstödjare som tillsammans med likabehandlingsgruppen arbetar målmedvetet mot mobbning i alla dess former.

Särö skolas trivselmål

Samhörighet- Tillsammans strävar vi mot att skapa en trygg miljö där alla trivs, känner sig välkomna och mår bra.

Kreativitet- Vi tillåter varandra att vara olika och ser våra olika personligheter som styrkor och tillgångar.

Omtanke– Vi visar hänsyn mot varandra och accepterar att vi ser olika ut, att vi är olika och att vi tycker olika

Lärande Vi delar med oss av vår kunskap, vi lär av varandra och vi arbetar tillsammans mot en gemensam skola

Ansvar – Vi är rädda om vårt material, våra lokaler och vår utomhusmiljö

Skolans gemensamma ordningsregler

  • Mobilförbud under lektionstid: Det är förbjudet att använda mobiler för privat bruk under lektionstid.
  •  Drogfri skolmiljö: För oss är det en självklarhet att ingen missbrukar cigaretter, snus eller andra droger på skolans område.
  • Fotograferingspolicy: All personfotografering kräver tillstånd av den som fotograferas.
  • Farliga föremål: Knivar, vapen och andra föremål som kan skada andra eller dig själv, får inte tas med till skolan.
  • Sluttid: Skolan stänger 16.00. Då är det inte längre tillåtet att vistas i lokalerna utan tillstånd.

Särö skolas plan mot kränkande behandling 2019 2020

 

Särö skolas plan mot kränkande behandling 4-9

Mobbning och trygghehet

Särö skolas plan mot kränkande behandling F-3