Inflytande

Ett bra samarbete mellan hem och skola ökar förståelsen och skapar en trygg miljö för våra elever. Vi arbetar aktivt med att stärka och utveckla kommunikationen till våra brukare genom personliga möten, veckoinformation och genom vår hemsida.

Skolans elever kan påverka genom klassråd, elevråd, miljöråd och i skolvardagen. Som förälder kan du påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten eller föräldraråd.

Arena-projektet

Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet utifrån våra elevers behov och vi är stolta över vårt arbete med demokratifrågor och elevinflytande.Vårt Arena-projekt ger eleverna möjlighet att påverka väsentliga delar av vardagen i skolan. Arena omfattar, på olika sätt, alla elever från förskoleklass till årskurs 9 och genomförs under schemalagd tid. Detta projekt vann kommunens "Lära för livet-pris" 2014!

 

Att svara på vår föräldra- och elevenkät är också ett sätt att vara med och påverka. Utvecklingssamtalen innebär möjlighet till inflytande och påverkan på det egna lärandet.