Inflytande

Ett bra samarbete mellan hem och skola ökar förståelsen och skapar en trygg miljö för våra elever. Vi arbetar aktivt med att stärka och utveckla kommunikationen till våra brukare genom personliga möten, veckoinformation och genom vår hemsida.

Skolans elever kan påverka genom klassråd, elevråd, miljöråd och i skolvardagen. Som förälder kan du påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten eller föräldraråd.

Att svara på vår föräldra- och elevenkät är också ett sätt att vara med och påverka. Utvecklingssamtalen innebär möjlighet till inflytande och påverkan på det egna lärandet.