Föräldrainflytande

Föräldrainflytande

Särö föräldraförening arbetar parallellt med att informera och ta upp frågor som är viktiga ur klassernas och hemmens perspektiv. Tillsammans arbetar vi för elevernas bästa.