Särö föräldraförening

Särö Föräldraförening (SFF) Särö Föräldraförening är en ideell och oberoende förening för alla familjer med barn i Särö skola. Vi arbetar för att stärka samarbetet mellan familjerna och skolan och för att skapa en trygg uppväxtmiljö för barnen och ungdomarna. Ett stort föräldraengagemang i och utanför skolan ger förutsättningar för en bättre skolmiljö och tryggare barn!

Vad gör SFF?

  • Vi för en kontinuerlig dialog med skolledningen om den pedagogiska utvecklingen och bidrar med tillhörande arrangemang
  • Vi administrerar samrådsmöten 5 gånger / läsår där alla föräldrar genom de i klasserna utsedda ombuden ges möjlighet att ta upp frågor som berör skolan och fritidsverksamheten utifrån den egna klassens synvinkel. Styrelsen informerar om aktuella frågor och skolledningen gör detsamma. Vissa möten knyts upp kring ett förutbestämt tema. Vill du representera din klass – anmäl dig på föräldramötet eller kontakta SFF styrelse!

 

Samråden för läsåret 2018/19 infaller enligt följande:

Torsdagen den 27 september
Tisdagen den 20 november
Tisdagen den 22 januari
Torsdagen den 21 mars
Torsdagen den 16 maj samt årsmöte för föreningen 18.30-20
 
 
  • Vi organiserar nattvandringen där föräldrar till elever i årskurs 6-9 schemaläggs klassvis att nattvandra under höst- och vårtermin. Klassen med flest antal nattvandrande föräldrar vinner biobiljetter till hela klassen. Nattvandringsschemat hittar du i länken nedan.
  • Vi anordnar en loppmarknad som under flera år gett ett positivt tillskott till klasskassorna och sett till att gamla skridskor har hittat nya fötter.

Höstens loppmarknad går av stapeln lördagen den 17 november!

  • Vår trafikgrupp försöker bidra till och föra föräldrarnas röst i ämnet ”Säkrare Skolväg” och arbetar med trafiksituationen vid och runt skolan och förskolorna.   
  • Vår matgrupp jobbar aktivt med att påverka matsvinnet och för att skapa en rogivande och lugn miljö i samband med måltiderna. 
  • Vi bidrar ekonomiskt till aktiviteter, inköp mm som ligger utanför skolans ordinarie verksamhet, t ex utflykter som inte ingår i den ordinarie verksamheten, trivselfaktorer exempelvis ”pynt” till bamba, niornas avslutningsfest m.m.

Medlemskap
Bli medlem i Särö Föräldraförening genom att betala 150:- per familj och läsår! Genom ert medlemskap hjälper ni oss att driva verksamheten – pengarna går oavkortat till olika projekt som berör våra barn.

Du kan bli medlem på följande sätt (ange gärna elevens namn och klass så vet vi vilka som är med oss).

  • Bankgiro: 5687-3151
  • Swish: 123 22 33 500  

Eva Bennis
Ordförande i SFF läsåret 2016/2017
mobil: 0705 222 777 mail: evabennis@hotmail.com

                           
      Nattvandrings schema ht -18                    
  v.36 v.37 v.38 v.39 v.40 v.41 v.42 v.43 v.45 v.46 v.47    
Klass 8 A  8 B 8 C 7 A 7 B 7 C 6 A  6 B 6 C  9 A 9 B    
Fredag 07-sep 14-sep 21-sep 28-sep 05-okt 12-okt 19-okt 26-okt 09-nov 16-nov 23-nov    
Lördag 08-sep 15-sep 22-sep 29-sep 06-okt 13-okt 20-okt 27-okt 10-nov 17-nov 24-nov