Läsårstider och skolans studiedagar

Läsårstider 2019-2020

 

Vårterminen 2020

Vårterminen startar tisdag 7 januari 2020

Lov och studiedagar:

  • studiedagar måndag 27 januari samt onsdag 4 mars
  • sportlov vecka 7 måndag 10 februari - fredag 14 februari
  • påsklov måndag 6 april - torsdag 9 april
  • lovdag fredag 22 maj (dag efter Kristi Himmelsfärdsdag)

Sista skoldag innan sommarlovet: torsdag 11 juni

Förutom ledigheter enligt ovan har skolorna två studiedagar då eleverna är lediga. Respektive skola informerar om datum för dessa dagar.

Studiedagar korttidstillsyn enligt LSS

Nämnden för Förskola & Grundskola har beslutat att korttidstillsynen enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska få möjlighet att stänga verksamheten under två dagar / år för gemensam kompetensutveckling med grundsärskolans personal årskurs 1 - 9.

Grundsärskolan årskurs 1–6 har möjlighet att stänga fritidshemsverksamheten för kompetensutveckling under fyra heldagar varje år. 

Läsårstider för 2020-2021

Läsårstiderna för 2019-2020, finner du via länken nedan.

Läsårstider  2020-2021

Öppettider inom barnomsorg

Studiedagar kan även innebära begränsat öppethållande inom förskola, fritidshem och dagbarnvårdare. Du får information om vad som gäller från din enhet. 

Under sommaren anpassar vi verksamheten i förskolor och fritidshem till efterfrågan. Mer information hittar du via länken.

Mer information om öppettider i barnomsorgen

 

 

 

 

 

Via länken nedan hittar du information om de gemensamma läsårstiderna för Kungsbacka kommunala skolor.

Om ditt barn behöver omsorg de studiedagar då även fritidsverksamheten är stängd ber vi dig kontakta ansvarig pedagog.

Läsårstider för Kungsbackas kommunala grundskolor

Ledighet och skolplikt

Enligt skollagen kan en skolpliktig elev få ledigt en kortare tid för enskilda angelägenheter. Med kortare tid menas ledighet upp till tio dagar per läsår. Det är rektor som beslutar om ledighet men rektorkan också ge annan, till exempel elevens mentor, rätt att bevilja ledigheten. Om du behöver ansöka om ledighet ska du använda vår blankett.

Blankett för ansökan om ledighet