Läsårstider och Särös studiedagar

Läsåret 2020-2021

Hösten 2020

Höstterminen 2020 startar måndag 17 augusti

Lov och studiedagar:

  • studiedag onsdag 16 september
  • höstlov vecka 44  (höstlovet består av tre studiedagar då lärare arbetar samt två lovdagar)

Sista skoldag innan jullovet: fredag 18 december

Våren 2021

Vårterminen startar torsdag 7 januari 2021

Lov och studiedagar:

  • studiedagar tisdag 2 februari samt måndag 22 mars
  • sportlov vecka 7 måndag 15 februari - fredag 19 februari
  • påsklov tisdag 6 april - fredag 9 april (veckan efter påsk)
  • lovdag fredag 14 maj (dag efter Kristi Himmelsfärdsdag)

Skolavslutning innan sommarlovet: fredag 11 juni 

Två studiedagar bestäms av respektive skola

Förutom ledigheter enligt ovan har skolorna två studiedagar då eleverna är lediga. Respektive skola informerar om datum för dessa dagar.

 

 

 

Förutom ledigheter enligt ovan har skolorna två studiedagar då eleverna är lediga. Respektive skola informerar om datum för dessa dagar.

Studiedagar korttidstillsyn enligt LSS

Nämnden för Förskola & Grundskola har beslutat att korttidstillsynen enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska få möjlighet att stänga verksamheten under två dagar / år för gemensam kompetensutveckling med grundsärskolans personal årskurs 1 - 9.

Grundsärskolan årskurs 1–6 har möjlighet att stänga fritidshemsverksamheten för kompetensutveckling under fyra heldagar varje år. 

Läsårstider för 2020-2021

Läsårstiderna för 2019-2020, finner du via länken nedan.

Läsårstider  2020-2021

Öppettider inom barnomsorg

Studiedagar kan även innebära begränsat öppethållande inom förskola, fritidshem och dagbarnvårdare. Du får information om vad som gäller från din enhet. 

Under sommaren anpassar vi verksamheten i förskolor och fritidshem till efterfrågan. Mer information hittar du via länken.

Mer information om öppettider i barnomsorgen

 

 

 

 

 

Via länken nedan hittar du information om de gemensamma läsårstiderna för Kungsbacka kommunala skolor.

Om ditt barn behöver omsorg de studiedagar då även fritidsverksamheten är stängd ber vi dig kontakta ansvarig pedagog.

Läsårstider för Kungsbackas kommunala grundskolor

Ledighet och skolplikt

Enligt skollagen kan en skolpliktig elev få ledigt en kortare tid för enskilda angelägenheter. Med kortare tid menas ledighet upp till tio dagar per läsår. Det är rektor som beslutar om ledighet men rektorkan också ge annan, till exempel elevens mentor, rätt att bevilja ledigheten. Om du behöver ansöka om ledighet ska du använda vår blankett.

Blankett för ansökan om ledighet