Elevrådet får utbildning!

Elevinflytande är en viktig del av vår verksamhet och vi arbetar kontinuerligt och i olika forum med att låta eleverna vara med och påverka. Vårt Arena-arbete vann "lära för livet-priset" i Kungsbacka kommun 2014. Utöver detta har vi matråd, biblioteksråd och elevråd där alla klasser är representerade och har möjlighet att vara med och diskutera.

I januari kommer vårt elevråd att få utbildning under en heldag av Sveriges elevråd, SVEA, SVEA samlar och stöttar elevråd i hela Sverige. SVEA arbetar för en bättre och mer demokratisk skola där elevers organisering är en självklar del. SVEA vill ha bättre utbildning, bättre arbetsmiljö, skoldemokrati och en roligare skolgång i alla skolor!

Vi hoppas att det blir en intressant dag som kommer att gynna elevinflytandet på Särö skola.