FN-dagen!

Eleverna på F-3 uppmärksammade FN-dagen med sång och gemenskap i bamba. De sjöng om fred i världen och tittade på bilder som handlade om barnkonventionen. Alla har hjälpts åt att pärla armband till förmån för de tusentals människor som just nu är på flykt. Försäljningen inbringade 22 500 kronor som går till UNHCR!