Föräldrainfo!

Nätverket Föräldrar emellan jobbar med konsten att vara förälder. Föräldraskapet handlar om glädje och stolthet, men också om otillräcklighet och osäkerhet. Föräldrar efterfrågar stöd och kunskap på många olika sätt, ökad trygghet i föräldrarollen skapar förutsättningar för trygga barn.

Program föreläsningar våren 2017
Under våren 2017 erbjuder vi sex intressanta föreläsningar.

Här kan du öppna vårens program i pdf-format

Nätverk för kunskap och inspiration
Föräldrar emellan är ett nätverk som erbjuder föräldrar och andra vuxna ökad kunskap, inspiration och motivation samt tillfälle att reflektera över sitt föräldraskap.Nätverket har funnits sedan 2002 och består av kontaktpersoner från de flesta av kommunens förvaltningar, svenska kyrkan, pingstkyrkan, studieförbund, Rädda barnen och Region Halland.

Kostnadsfria föreläsningar
Målet är att genom samverkan erbjuda kostnadsfria föreläsningar i Kungsbacka kommuns samtliga kommundelar. Föreläsningarna fördelas terminsvis på 6-8 storföreläsningar och 6-8 föreläsningar i mindre sammanhang på befintliga mötesplatser som exempelvis förskolor.

Alla föreläsningar har fri entré och ingen föranmälan krävs. Hittills har cirka 10 000 föräldrar eller vuxna deltagit.
Vi ger även information om andra mötesplatser för föräldrar såsom kommunens föräldrakurser, studiecirklar och dialogforum.
Föräldrar emellan har förmånen att bli sponsrade av nedanstående företag som alla arbetar för ett tryggare Sverige och Kungsbacka:
Aranäs KB Länsförsäkringar Halland Eksta Bostads ABFöräldrar emellan finns på Facebook. Där kan du på ett smidigt sätt få information om våra kommande föreläsningar.