Tog saken i egna händer!

Efter att det har skett två trafikolyckor under kort tid vid ett övergångsställe nära Särö skola, fick föräldrarna nog. Särö föräldraförening har nu organiserat ett eget övervakningssystem vid det berörda övergångsstället.

Trots att högsta tillåtna hastighet är 30 km/h vid övergångsstället Västra Särövägen/Särö Lundaväg har två elever under kort tid blivit påkörda på väg till skolan.  Olyckorna har skett strax före 8 på morgonen när trafiken är som intensivast.

Sedan en vecka tillbaka finns det föräldrar i reflexvästar vid övergångsstället på morgonen som ser till att eleverna kommer över vägen på ett säkert sätt. Det är Särö föräldraförening som har tagit initiativet och uppslutningen av frivilliga föräldrar har varit över förväntan. De ideellt arbetande trafikvakterna har märkt en avsevärd sänkning av hastigheten när de står på plats. Detta känns positivt, men vi får hoppas att kommunen tar sitt ansvar och gör övergången trygg och säker.