Grön flagg!

Utanför entrén på Särö skola vajar den stolt i vinden - den gröna flaggan! Det är Mat- och miljörådet, som genom att ha arbetat aktivt med matsvinnet bidragit till att skolan nu har Grön flagg. Eleverna har synliggjort hur mycket mat vi slänger, satt upp tydliga mål och fått alla att känna sig delaktiga. På så sätt har matsvinnet på skolan minskat betydligt.

Mat- och miljörådet är en del av Särö skolas Arenaarbete, där eleverna kan vara med och påverka och förändra. Varje vecka har de satt upp tydliga matsvinnsdiagram, som visar hur mycket som slängs av skolmaten. Genom att öka medvetenheten hos elever och lärare har man kunnat minska matsvinnet och få alla att engagera sig.

De har även tagit initiativ till en tävling som gått ut på att om vikten slängs mat understiger 15 kilo per dag under 3 veckor, belönas alla med efterrätt.

Mat- och elevrådet arbetar aktivt med hållbar utveckling och över hela skolan i form av kompostering och källsortering på skolan. De bruna komposteringspåsarna finna nu i alla kök och i klassrummen är pappersåtervinning ett självklart inslag.

Det finns också ett stort engagemang för vår närmiljö och det har införts skaräpplockardagar. Gruppen har även varit i kontakt med kommunen om att placera ut fler soptunnor.