Hjortbergstavlan

Visste ni att det hänger en världsberömd tavla i Släps kyrka? Hjortbergstavlan är känd långt utanför Sveriges gränser och föreställer mångsysslaren Gustaf Hjortberg och hans stora familj. Just nu pågår en utställning som många av våra elever har fått ta del av. Utställningen pågår fram till den 29 april.

Mångsysslaren Gustav fredrik Hjortberg levde och verkade i Släp mellan 1754 och 1776. Han var en kyrkoherde som hade många strängar på sin lyra. Han arbetade som skeppspredikant vid ostindiska kompaniet och reste med till bland annat Kina.

Han var mycket intresserad av teknik, medicin och av jordbruk. Han tillverkade egna mediciner som han  delade ut till fattiga och han var den som införde potatisodlingen i bygden. 

Han bodde tillsammans med fru och femton barn på gården Gustafsberg i Vallda