Inspiration!

Eleverna i år 8 har haft besök av Frida, som studerar till journalist på Göteborgs universitet. Hon pratade om hur man levandegör en text och hur viktigt det är att spara på adjektiven. Show don´t tell, var ledorden som vi är övertygade om kommer att bli ett användbart verktyg i textskrivandet framöver!