Läslyftet!

Nu har startskottet gått för Läslyftet, som är årets fokusområde för mellan- och högstadielärarna på Särö skola. Bakom satsningen står Skolverket och universiteten i regionen och kompetensutbildningen löper över tre års tid.

Syftet är att alla pedagoger, oavsett inriktning, ska fördjupa sina kunskaper om språk- läs- och skrivutveckling, ta del av forskning och få möjlighet att pröva nya arbetssätt i praktiken. Utbildningen sker i grupper tillsammans med handledare och har en stark anknytning till den ordinarie verksamheten.

 Linéa Christoffersson, grundskollärare i sv/so, ser många fördelar med att alla kollegor är delaktiga

-         En av de stora vinsterna är samtalen kollegor emellan, menar Linéa. Det kollegiala lärandet är en förutsättning för skolutveckling och Läslyftet ger oss tid till värdefulla pedagogiska diskussioner. Dessutom är det en möjlighet för pedagogerna att se språket i sitt ämne på ett mer nyanserat sätt.

Läslyftet pågår hela läsåret och förväntningarna på en ökad språkmedvetenhet, mycket inspiration och tips på nya arbetsmetoder är stora bland pedagogerna på Särö skola.

-          Läslyftet kommer att vidga vårt språkbegrepp och ett rikt språk behövs, oavsett ämne. Jag ser fram emot andra former av klassrumssamtal, där vi kan arbeta mer aktivt med våra texter och där vi tillsammans kan ställa öppna frågor och göra elevernas tankar mer synliga, avslutar Linéa Christoffersson.

                                                                                                                                                 Text & Bild: Louise Salomonsson