Möt nya rektorn!

Hon startade sin yrkesbana som kemiingenjör på Ringhals. Men då lusten att undervisa växte sig allt starkare, tog hon steget in i den pedagogiska världen och utbildade sig till lärare. Idag är Ylva Erixon ny rektor för 4-9 på Särö skola och en av hennes starkast lysande ledstjärnor är samverkan.

Det tar sin tid att lära känna en ny verksamhet och Ylva har fullt upp med sätta sig in i sina nya arbetsuppgifter. - Jag har fått ett mycket gott intryck av Särö skola och jag upplever ett stort engagemang och en positiv anda bland elever och medarbetare, berättar Ylva.

För mig är det viktigt att trycka på betydelsen av god undervisning med hög kvalitet. Behöriga lärare, samverkan över stadier och en tydlig kommunikation mellan hem och skola är viktiga byggstenar.

- Vi måste kunna möta våra elever och utmana dem på rätt nivå. På så sätt tror jag vi kan inspirera både yngre och äldre elever till att komma längre i sitt lärande. Ylva tycker det är en självklarhet att Särö skola har väl genomtänkta mål och en vision. – En tydlig vision skapar intresse och engagemang och driver oss framåt, menar Ylva. Vi arbetar aktivt med visionen och målet är att alla, personal, elever och brukare, ska ha en klar bild av våra mål och vad vi vill med verksamheten. -

Särö skola har ett aktivt värdegrundsarbete Ylva vill fortsätta att utveckla det arbetet tillsammans med elever och personal. - Det är nödvändigt att alla elever, små som stora, är delaktiga. De äldre eleverna är förebilder för de yngre och genom att låta de mötas i olika sammanhang tror jag att vi kan skapa ett tryggt och inspirerande klimat. -

Ylva tror på att låta människor växa genom engagemang, samverkan och stort eget ansvar. - Att skapa en god samverkan mellan elever, pedagoger och mellan hem och skola är ett av mina viktigaste uppdrag som rektor. Genom att lyssna in och hitta ett fungerande arbetssätt kring eleverna kan vi leverera en undervisning av hög kvalitet, avslutar Ylva.