Lovskola vecka 7!

Nu finns det möjlighet att bättra på sina betyg under februarilovet. Lovskolan riktar sig till elever i årskurs 8-9 som riskerar att inte nå målen i ämnena engelska, matematik, svenska och SVA Lovskolan äger rum under vecka 7 klockan 9-15 på Hålabäcksskolan i centrala Kungsbacka. Anmälningsblanketter och mer info finns på insidan