Rocka sockorna!

Måndagen den 21 mars uppmärksammades den internationella downsyndromdagen runt om i världen. På Särö skola ”rockade vi sockorna” för att visa vårt stöd för människors lika värde. Elever och pedagoger bar udda sockar som en symbol för allas olikheter.

Kamratstödjarna hade dekorerat skolan med ballonger och kloka budskap om att alla har rätt att vara den de är. I klasserna diskuterade man respekten för varandras olikheter och hur mångfald berikar och gör världen till en bättre plats.

På Särö skola arbetar man varje dag mot diskriminering och alla former av kränkande behandling. Kamratstödjarna och likabehandlingsgruppen arbetar sida vid sida med pedagoger och skolledning för att skapa en tillåtande och trygg skola.

Att ”rocka sockorna” tillsammans är bara ett sätt att visa att alla människor är lika värdefulla och att olikheter gör världen till en färggladare och vackrare plats.

Text och bild Louise Salomonsson