Samverkan

Eleverna från F- 9 har skrivit sagor tillsammans. Temat var "att vara vänner" och kreativiteten flödade när små och stora författare spånade ideer, skrev texter och gjorde illustrationer. Projektet är ett led i Särö skolas värdegrundsarbete där läsårets fokusområde är samverkan.

 Vi har faddergrupper två gånger per termin, där elever och pedagoger från olika stadier möts under olika aktiviteter. Det är både utvecklande och inspirerande att se hur de äldre eleverna tar ansvar för de yngre och hur de tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål.

Ett kontinuerligt  samarbete över stadierna skapar ett öppnare och vänligare klimat. Målet  är att Särö skola ska vara en trygg och utveklande arena där alla, oavsett kön, nationalitet och åsikt, kan mötas och känna sig trygga. Arbetet i faddergrupperna är ett av många viktiga steg på vägen dit.