Skrattmåsdagen!

Eleverna i årskurs 4-6 startade terminen med samarbete över klassgränserna. Ledorden kunskap, samarbete, ordning & reda, vänskap och kreativitet löpte som en röd tråd genom dagen. Skrattmåsdagen är en populär tradition och en utmärkt start på läsåret!

Mellanstadiet startade upp terminen med en gemensam dag med mycket lek, kunskap och samarbete. Eleverna arbetade i tvärgrupper med olika aktiviteter både inne och utomhus. På fotbollsplanen tränades samarbete i en svalkande vattenstafett och i ett av klassrummen gällde det att bilda så många och långa ord som möjligt.

Skattjakter, balansövningar, filmvisning och värdegrundsövningar fick eleverna att samarbeta och diskutera över klassgränserna. För mellanstadiets nya fyror var denna dag ett bra sätt att knyta nya kontakter och få en bra start på mellanstadiet.