Vänskap förenar!

Vänskap över stadierna förenar och stärker. Kan man dessutom samlas kring världens snällaste Alfons är det svårt att misslyckas. Sexåringar, tredjeklassare och förskolebarn har tillsammans arbetat med värdegrunden genom sång, teater och film. Syftet var bland annat att stärka och utveckla relationerna mellan skolans yngsta och deras faddrar i årskurs 3, samt nästa läsårs blivande elever. Redovisningen genomfördes i bamba och både elever och pedagoger var stolta över det lyckade resultatet!