Distansundervisning!

Vi har efter beslut på förvaltningsnivå bedrivit undervisning på distans sedan 8 januari för högstadiet. Syftet har varit att bidra till minskad smittspridning. Nu har vi fått besked, efter beslut i förvaltningsledningen, om att distansundervisning får erbjudas för en tredjedel av eleverna på högstadiet även de kommande tre veckorna.

Vårt upplägg är att ha ordinarie närundervisning för två årskurser i taget och en årskurs åt gången med undervisning på distans.

V 4:  årskurs 7 distansundervisning, årskurs 8 och 9 ordinarie undervisning på plats i skolan.

V 5: årskurs 8 distansundervisning, årskurs 7 och 9 ordinarie undervisning på plats i skolan.

V 6: årskurs 9 distansundervisning, årskurs 7 och 8 ordinarie undervisning på plats i skolan.

Vi har full respekt för att ett sådant här upplägg tas emot med olika grad av oro. Förordningen ger oss möjlighet att bedriva viss undervisning på distans, inte samtlig. Vi i skolan värnar om elevernas möjligheter såväl kunskapsmässiga som sociala och vi vill göra så lite inskränkningar som möjligt i elevernas rätt till undervisning av högsta kvalitet. Att vi fått möjligheten att bedriva distansundervisning för en tredjedel av våra högstadieelever bidrar fortsatt med att minska smittspridningen.

 Vid närundervisning gäller fysisk närvaro.För dig som förälder som har barn med undervisning på distans, kontakta mentor om du har uppmärksammat svårigheter för ditt barn att genomföra undervisningen för vidare hjälp och stöd.  

 Tack för gott samarbete och förståelse i denna svåra och annorlunda tid. Med förhoppning om att våra liv snart får återgå till det normala.

 Länk till anmälan om att hämta mat vid distansundervisning:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EgxMWnB9z0iboYYj75ZyEkUX5CKUD1lCuPaTVuw_qzZUM0UxODRaUkVCOE41RTY1WEhDTUFNOThGMy4u