Forskning

”Den 28 mars fick vi besked om att Kungsbacka kommun har ett brett deltagande i den nationella försöksverksamheten för praktiknära forskning i skolan – via det så kallade ULF-avtalet. ULF står för Utveckling, Lärande, Forskning och genomförs på uppdrag av regeringen under åren 2017 - 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Av 100 forskningsförslag beviljades 8 projekt anslag. Av dessa 8 projekt deltar Kungsbacka kommun i 4. I ett av dessa projekt ”Att skärpa den etiska blicken och rösten - En skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter för elever i åk 5” deltar Särö skola. Då dessa projekt syftar till att forskningsinformera skolans undervisning är de ett viktigt bidrag för att verka för att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund.”

Se mer på: www.Ulfavtal.se