Kamratstödjarna!

Kamratstödjarna arbetar med trivsel och trygghet på Särö skola. De är personer som alla elever kan vända sig till och samtliga har tystnadsplikt. I pipelinen för läsåret 2018/2019 ligger bland annat ökad trivsel i caféet, värdegrundsarbete i klasserna och en kamratstödjardag.