V-klass

Ny lärplattform i Kungsbacka kommun! Från och med hösten 2019 använder alla skolor i Kungsbacka kommun lärplattformen V-klass. Där kan elever, personal och vårdnadshavare ta del av information och kommunicera med varandra.

Gå in på länken för merinformation om V-klass!

V-klass