Värdegrund

Eleverna på mellanstadiet har arbetat över klassgränserna med vår värdegrund. Med hjälp av material från naturen runt skolan skapade de konstverk med våra värdeord som bas. Kreativiteten flödade och samarbetet de olika klasserna emellan var både roligt och lärorikt.