Om oss

På Särö skola har vi nytänkande, professionell och engagerad personal, som tillsammans med eleverna har ett gemensamt mål och en vision. Särö skolas vision är ledstjärnan i vårt arbete och det är efter den som vi styr och utvecklar vår verksamhet. Vi ser möjligheterna i varandras olikheter och vårt värdegrundsarbete är synligt både för elever och personal. 

Förebyggande arbete mot mobbning

Vi arbetar aktivt mot mobbning och alla former av kränkande behandling. Respekten för varandra -  oavsett kön, nationalitet eller personlighet - ligger till grund för all verksamhet på skolan. Våra elever ska känna glädje, trygghet och stimulans på skolan och i sitt lärande. Vårt värdegrundsarbete pågår kontinuerligt och är väl synligt för eleverna. I de yngre åren arbetar vi med både samtal och samarbetsövningar. Från årskurs fyra finns kamratstödjare, som tillsammans med likabehandlingsgruppen arbetar målmedvetet mot mobbning i alla dess former.

.

Kunskaper för framtiden

Vårt ansvar är att skapa den bästa miljön och de bästa förutsättningarna för att eleverna ska kunna ta till sig kunskap och känna lust att lära. Att se barn och ungdomar växa och utvecklas till starka, självständiga individer är ett privilegium för oss som arbetar i skolans värld, men det innebär också ett stort ansvar. Det är vår uppgift att göra allt vad vi kan för att våra elever ska få de kunskaper som krävs för framtiden. Det ser vi som ett stort förtroende!

Varmt välkomna till Särö skola!