Barn- och elevhälsa

Elevhälsoteamet på Särö skola består av skolsköterska, kurator, skolpsykolog och speciallärare/specialpedagog. Det är dessa som skall bistå övrig personal och föräldrar i arbetet.

Elevhälsoteamet ansvarar för de delar som de åläggs att göra enligt de handlingsplaner och åtgärdsprogram som upprättas för elever i behov av stöd.

Barn- och elevhälsan är en lagstadgad del av skolans verksamhet:

· Den fortsätter BVC:s omsorg om barnen

· Den tillför ungdomsmedicinskt och psykosocialt kunnande

· Den utgör elevernas företagshälsovård vid landets största arbetsplats.

Elevhälsan är frivillig och kostnadsfri.

Hur arbetar vi?

Rektor har det övergripande ansvaret för elevvården och ansvarar för prioritering av stödinsatser, kompetensutveckling och planering.

Ett stort ansvar för den direkta elevhälsovården har den personal som arbetar närmast barnen.

Föräldrarna är alltid första samtalspartner och det är i dialog med dem som problemen i första hand skall lösas.

Vid vissa tillfällen kan även andra kompetenser kopplas in såsom skolläkare, logoped, talpedagog, representanter från BUP eller andra experter.