Skolpsykolog

 

Psykolog Karl Mogren

Som skolpsykolog arbetar jag tillsammans med elever, föräldrar och skolpersonal på individ, grupp och organisationsnivå. Det arbetet kan ske på följande sätt:

• Råd och stödsamtal till barn, ungdomar och föräldrar
• Psykologisk handledning och konsultation till personal och ledare
• Psykologisk utredningsmetodik som underlag för att anpassa och utforma lämpliga stödinsatser och underlätta lärandet
• Delta i skolans elevhälsoteam
• Medverka vid samarbetsmöten
• Samverka och förmedla kontakt med andra verksamheter och myndigheter utanför skolan som t.ex. barn och ungdomspsykiatrin, MVC/BVC, habiliteringen m.fl.
Jag finns på skolan på tisdagar
Välkomna att höra av er!
--
Med vänliga hälsningar
Karl Mogren
Psykolog Särö skola
Tel. 0300-83 60 08