Kurator

Jag heter Ebba Genberg och ni kan nå mig på telefon 0300-83 63 06, via e-post ebba.genberg@kungsbacka.se eller komma och knacka på! 

Som skolkurator arbetar jag tillsammans med elever, föräldrar och skolpersonal för att tillsammans finna lösningar på de bekymmer som ibland kan uppstå för någon elev, grupp eller klass.

Målet är trygga elever med god självkänsla och bra studiemotivation. Det arbetet kan ske på följande sätt:
  • Samtal med elever och deras familjer som kan vara stödjande, motiverande, rådgivande och samtal vid t ex kris- och konfliktsituationer.
  • Grupp- och klassamtal
  • Handledning och konsultation till skolpersonal
  • Arbete med förebyggande insatser vad gäller t ex värdegrund och likabehandling
  • Delta i skolans elevhälsoteam
  • Medverka vid samarbetsmöten
  • Samverka och förmedla kontakt med andra verksamheter och myndigheter utanför skolan
Jag har tystnadsplikt/sekretess vilket betyder att det som sägs till mig berättar jag inte för någon annan. Om jag skulle uppfatta att något barn far illa så har jag en skyldighet att anmäla detta till Socialtjänsten precis som alla vuxna på skolan.
Välkommen!

OBS! När jag inte är på plats arbetar Anna-Pia Peterzens som kurator hos oss på Särö skola. Ni kan nå henne på 0300-83 77 77 anna-pia.peterzens@kungsbacka.se