Bibliotek

Vi arbetar för att få eleverna intresserade av att läsa och biblioteket erbjuder ett stort utbud av barn- och ungdomslitteratur. Det finns också faktaböcker och tidskrifter att tillgå för skolarbete och för eget intresse.

Förskolan erbjuds regelbundna besök i biblioteket och även de yngsta får välja ut böcker att titta i här eller ta med sig för att få läst för sig senare. På hösten år 1 får eleverna en introduktion till hur biblioteket fungerar och en guidning på var de kan hitta olika böcker. Vi har också en liten sagostund innan det blir dags att låna. Därefter brukar barnen bli flitiga besökare!

Klasserna kan få undervisning i bibliotekskunskap och få boktips genom bokprat eller personliga möten. Biblioteket erbjuder även undervisning i informationssökning och guidning i olika digitala verktyg.