Fritidsklubben

Välkomna till Särö skolas fritidsklubb!

På klubben har vi en ambition att erbjuda en meningsfull och utvecklande eftermiddagsverksamhet - uppbyggd och utformad efter elevernas behov och önskemål.

Elevinflytandet ska genomsyra verksamheten och i Klubbenrådet planerar och organiserar eleverna stora delar av innehållet själva. Vi pedagoger finns hela tiden närvarande för att stötta och uppmuntra.

Läsåret 2015/2016 kommer vi att erbjuda

  • Klubbengympa
  • Kreativ verkstad
  • Bakning
  • Göra eget mellis

Vill ni vet mer om klubben är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Louise, Titti och Erik

Telefon: 0300-83 63 32