Fritidsklubben

Välkomna till Särö skolas fritidsklubb!

På klubben har vi en ambition att erbjuda en meningsfull och utvecklande eftermiddagsverksamhet - uppbyggd och utformad efter elevernas behov och önskemål.

Elevinflytandet ska genomsyra verksamheten och i Klubbenrådet planerar och organiserar eleverna stora delar av innehållet själva. Vi pedagoger finns hela tiden närvarande för att stötta och uppmuntra.

 

Vill ni vet mer om klubben är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Klubbenpersonalen

Telefon: 0300-83 63 32