Organisation

Särö skola är en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs nio.Varje klass har cirka 25 elever.

F-3

Lågstadiet består av åldershomogena förskoleklasser, ettor, tvåor och treor.Vi har en heldagsverksamhet där eleverna träffar samma pedagoger under hela dagen. Fritidsverksamheten är i samma lokaler som skolpassen för att skapa trygghet och kontinuitet för eleverna. I anslutning till fritidshemmen finns en stor gemensam lokal med scen och pingisbord. Uteleken sker på välutrustade skolgårdar med gungor, klätterställningar, äventyrsbana och kickbordring. Alla elever på Särö skola har tillgång till fritids konstgräsplan.

Årskurs 4-6

På mellanstadiet går elever i årskurs fyra, fem och sex. Alla elever i fyran och femman som har behov av omsorg under morgon och eftermiddagar är välkomna till fritidsklubben. Här finns utrymmen för spel, pyssel och bordtennis. Eleverna i årskurs fem och sex har tillgång till elevcaféet.

Pedagogerna på mellanstadiet ingår tillsammans i ett stort arbetslag som har planeringsmöte en gång i veckan. Flera gånger per termin arbetar hela 4-6 i tvärgrupper med olika teman som till exempel FN, värdegrundsarbete och fritid och hälsa.

Studion, där man kan läsa läxor och få hjälp av pedagoger, är öppen för alla elever på mellanstadiet måndag till torsdag.
Vi erbjuder fritidshem för barn mellan sex och tolv år efter skoldagens slut.
För de äldre eleverna i årskurs 5-9 finns ett elevcafé att tillgå på förmiddagen.

Årskurs 7-9

I högstadiedelen huserar elever i årskurs sju, åtta och nio. De kan fika och spela spel i caféet och har tillgång till egen studio för läxläsning.