Särö skola vision

Dagens kunskap - morgondagens möjligheter!

 

På Särö skola förbereder vi våra elever för framtiden genom att skapa de bästa förutsättningarna för ett aktivt lärande. Vi ser möjligheterna i varandras olikheter och vårt värdegrundsarbete är synligt för både elever och personal.

Ansvar
Vi sätter eleverna i fokus och vi anpassar lärmiljön efter varje elevs förutsättningar och behov. Våra elever ska möta framtiden som trygga individer, med övertygelsen om att allt är möjligt. Förtroende, ansvar och respekt mellan elever och personal skapar trygghet och förståelse.

Lärande

Vår undervisning har en tydlig struktur men också en flexibilitet som utmanar eleverna på rätt nivå. Vi är många pedagoger med olika kompetenser som samarbetar runt eleverna. Vår målsättning är alltid att lärandet ska kännas meningsfullt och utvecklande, samt att det ska finnas individuella vägar till målet. Vi utvärderar kontinuerligt våra metoder tillsammans med eleverna för att kunna leverera en undervisning av jämn och hög kvalitet.

Samhörighet
Vi vill se våra elever i ögonen – varje dag! De personliga samtalen och mötena i klassrummet, på skolgården eller i matsalen, är en förutsättning för en god samverkan. Vi tar oss tid att lyssna in och bekräfta varandra. Vi har förståelse för de olika stadiernas verksamheter, genom att samarbeta över gränserna. Vi är generösa, vi bjuder på oss själva och vi ser det som en självklarhet att uppmuntra och lyfta varandra.

Kreativitet

Vi har ett öppet sinne, god kunskap och gedigen erfarenhet när det gäller arbetsmetoder. Det innebär att vi gärna möts i olika arbetssätt och vi har en stark vilja att utvecklas. Vi inspirerar varandra till att vara framtidstänkande och nyfikna inför morgondagens möjligheter.

Omtanke

Våra elever känner trygghet, glädje och engagemang i skolan. Vi inkluderar alla i vårt värdegrundsarbete som pågår varje dag, varje timme och varje minut. Respekten för varandra - oavsett kön, nationalitet eller personlighet - är grunden för all verksamhet på skolan. Vi visar hänsyn mot varandra och mot miljön som vi lever i och vi arbetar dagligen med demokrati och elevinflytande – både i små och stora forum.

 På Särö skola tar vi till vara på varandras kompetenser, olikheter och styrkor. Tillsammans skapar vi en skola som vågar utmana, förändra och förädla de kunskaper som utgör morgondagens möjligheter.

Varmt välkomna till SÄRÖ SKOLA – kunskap för framtiden!

De värderingar som ligger till grund för hur vi r 

Dagens kunskap - morgondagens möjligheter!

På Särö skola förbereder vi våra elever för framtiden genom att skapa de bästa förutsättningarna för ett aktivt lärande. Vi ser möjligheterna i varandras olikheter och vårt värdegrundsarbete är synligt för både elever och personal.

Samhörighet
Vi vill se våra elever i ögonen – varje dag! De personliga samtalen och mötena i klassrummet, på skolgården eller i matsalen, är en förutsättning för en god samverkan. Vi tar oss tid att lyssna in och bekräfta varandra. Vi har förståelse för de olika stadiernas verksamheter, genom att samarbeta över gränserna. Vi är generösa, vi bjuder på oss själva och vi ser det som en självklarhet att uppmuntra och lyfta varandra. Vi har ett nära och utvecklande samarbete med Särö föräldraförening som fungerar som en viktig länk mellan hem och skola. 

Kreativitet
Vi har ett öppet sinne, god kunskap och gedigen erfarenhet när det gäller arbetsmetoder. Det innebär att vi gärna möts i olika arbetssätt och vi har en stark vilja att utvecklas. Vi inspirerar varandra till att vara framtidstänkande och nyfikna inför morgondagens möjligheter.

Omtanke
Våra elever känner trygghet, glädje och engagemang i skolan. Vi inkluderar alla i vårt värdegrundsarbete som pågår varje dag, varje timme och varje minut. Respekten för varandra - oavsett kön, nationalitet eller personlighet - är grunden för all verksamhet på skolan. Vi visar hänsyn mot varandra och mot miljön som vi lever i och vi arbetar dagligen med demokrati och elevinflytande – både i små och stora forum.

Lärande
Vår undervisning har en tydlig struktur men också en flexibilitet som utmanar eleverna på rätt nivå. Vi är många pedagoger med olika kompetenser som samarbetar runt eleverna. Vår målsättning är alltid att lärandet ska kännas meningsfullt och utvecklande, samt att det ska finnas individuella vägar till målet. Vi utvärderar kontinuerligt våra metoder tillsammans med eleverna för att kunna leverera en undervisning av jämn och hög kvalitet.

Ansvar
Vi sätter eleverna i fokus och vi anpassar lärmiljön efter varje elevs förutsättningar och behov. Våra elever ska möta framtiden som trygga individer, med övertygelsen om att allt är möjligt. Förtroende, ansvar och respekt mellan elever och personal skapar trygghet och förståelse. 

På Särö skola tar vi till vara på varandras kompetenser, olikheter och styrkor. Tillsammans skapar vi en skola som vågar utmana, förändra och förädla de kunskaper som utgör morgondagens möjligheter.