Arena - projektet

Målsättningen med Särö skolas Arena-projekt är att ge eleverna möjlighet att påverka väsentliga delar av vardagen i skolan. Arena omfattar på olika sätt alla elever och genomförs under schemalagd tid varje vecka.

Arena är ett forum där eleverna får göra sina röster hörda och kan vara med att påverka. För årskurs 7-9 innehåller Arena flera delar; Arena på scen, studieråd, diskussionsforum och föreläsningar.

När det är dags för Arena på scen är det en klass som håller i programmet och det kan vara allt från sång- och dansnummer till sketcher och intervjuer. Heta stolen är ett stående inslag där rektorerna grillas om saker som berör och engagerar eleverna. Man utser också månadens profil.

Andra delen av Arena är ett studieråd där man utvärderar ämnen i heterogena grupper. Därefter är det dags för diskussioner av ämnen som elevrådet väljer och sista delen i Arena är en föreläsning som kommer utifrån. I våras hade vi till exempel besök av två representanter från Amnesty som föreläste om mänskliga rättigheter. Årskurs 4-6 har Arena på scen som sedan följs av IUP-arbete. Nytt för detta läsår är att F-3 hänger på och startar upp mini-Arena.