Särö skolas vision!

Efter ett långt och noggrant arbete har vi nu det stora nöjet att presentera Särö skolas vision. Vi har tillsammans tagit fram ett material som presenterar och sammanfattar våra tankar och mål för Särö skola. Visionen ska vara vår ledstjärna mot framtiden och alla, elever, personal och föräldrar, ska känna till våra ledord; samhörighet, kreativitet, omtanke, lärande och ansvar. Den kunskap som eleverna tar till sig under sina år på Särö skola, ska ligga till grund för fantastiska möjligheter i framtiden! Visionen i sin helhet kommer att gå ut till er alla, via unikum.