Elevhälsoteamet

Här hittar du alla kontaktuppgifter till Smedingeskolans elevhälsoteam

Catarina Molin, rektor
0300-83 53 06
catarina.molin@kungsbacka.se

Malin Lundin, skolpsykolog
0300-83 53 25
malin.e.lundin@kungsbacka.se

Annika Johansson, studie- och  yrkesvägledare
0300-83 44 53
annika.h.johansson@kungsbacka   

Catharina Ulvebro-Dotevall, kurator
0300-83 53 07
catharina.u.dotevall@kungsbacka.se

Helene Johannesson, Skolsköterska                                                                                       0300-835308                                                              E-post:Helene.johannesson@kungsbacka.se

 Ann-Louise Karlsson, kurator
0300-83 48 02
ann-louise.karlsson@kungsbacka.se                                  

Maud.wilhelmsen, specialpedagog
maud.wilhelmsen@kungsbacka.se

Mari Miró, specialpedagog (under utbildning)
mari.miro@kungsbacka.se