Våra förbättringsområden

Under detta läsår fokuserar vi på att göra undervisningen så intressant att jag vill lära mig mer. Som led i det arbetet har vi följande förbättringsområden:

  • Resultat/meritvärde. Ett arbete som skall öka meritvärdet i varje årskurs och ämne samt minska skillnaden mellan pojkars och flickors meritvärde. 
  • Bemötande och relationer. Vårt mål är att alla elever ska bli sedda, uppmärksammade, lyssnade på och bekräftade. Dessutom skall alla elever känna att det finns minst en vuxen att vända sig till för hjälp och stöd. 
  • Elevinflytande. Både pojkar och flickor ska ha ett lika stort inflytande och utrymme i undervisningen. Dessutom skall alla elever inom givna ramar få ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. 

I "Boken om Smedingeskolan" kan du  också läsa om skolans förbättringsområden. Har du svårt att öppna länken -  kontakta oss.