Elevråd

På vår skola har vi ett aktivt elevråd. Eleverna har möjlighet att påverka en hel del på sin skola genom denna demokratiska process. Vi vill även utveckla elevernas förmåga att ta personligt ansvar och förbereda dem för att aktivt kunna deltaga i samhällslivet när de blir äldre.

Till elevrådets möten kommer två representanter från varje klass, årskurs två till fem. Med sig har de frågor och önskemål från sina klasskamrater. Klasserna har ju haft klassråd innan vi träffas i elevrådet. Elevrådet har möte en gång per månad och då ser våra möten ut ungefär så här;

Vi går igenom föregående protokoll för uppföljning av frågor.
Någon elev kan ha haft ett uppdrag som skall redovisas.
En fråga kanske har varit ute på remiss och då behöver vi få
veta vad klasserna tycker innan beslut fattas.

Vi stämmer av läget på skolan. Hur fungerar det med våra
respektregler. Elevrådet diskuterar fram lösningar när något
inte fungerar riktigt bra. Till exempel kan ett schema för fotbollsplanen
behövas. Påminna klasserna om vilka regler som gäller vid
lekredskapen med mera.

Nytillkomna frågor diskuteras och uppdrag delas ut.

Vuxenansvarig: Monica Matson och Erica Skarin
Protokoll redovisas på Sharepoint så att alla klasser kan ta del av mötet.