Föräldrainflytande

Skolråd

Tingbergsskolan har ett aktivt skolråd. Skolrådet består av föräldraombud från alla klasser samt personalrepresentanter och skolledning. Skolrådet har möten ca 3 ggr/termin och innehållet i mötena består till viss del av information från skolans sida men framförallt av dialog kring, för föräldrarna, viktiga och aktuella frågor.