Kontakta oss

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på skolan. Hittar du inte det du söker kan du alltid vända dig till vår expedition.

Besöksadress, telefon och e-post
Tingbergsskolan
Lundegrensgata 25, 434 33  Kungsbacka
tingbergsskolan@kungsbacka.se

Skolexpedition
Eva Karlsson
Jessica Nordlund
0300-83 43 97
eva.m.karlsson@kungsbacka.se
jessica.nordlund@kungsbacka.se

Rektorer
Anna-Karin Källén, rektor Tingbergsskolan A/C
0300-83 46 96
anna-karin.kallen@kungsbacka.se

Petra Aadland, rektor Tingbergsskolan B
0300-83 43 94
petra.aadland@kungsbacka.se 

Verksamhetschef pedagogiskt område Centrum
Maria Eriksson
0300-83 36 80
maria.i.eriksson@kungsbacka.se

Skolsköterska
Eva Thulin
0300-83 43 93
eva.thulin@kungsbacka.se

Skolkurator
Linda Lau
0300-83 49 45
linda.lau@kungsbacka.se

Fastighetstekniker
0300-83 44 44
servicedirekt@kungsbacka.se

Skolmatsal
0300-83 43 96

Fritidshemmet Aspen
0300-83 43 76 
tingbergsskolansfritidshem@kungsbacka.se 

Fritidshemmet Rönnen
0300-83 51 15
tingbergsskolansfritidshem@kungsbacka.se

Fritidshemmet Granen
0300-83 51 13
tingbergsskolansfritidshem@kungsbacka.se

Fritidshemmet Tallen
0300-83 43 92
tingbergsskolansfritidshem@kungsbacka.se

Fritidshemmet Boken
0300-83 43 99
tingbergsskolansfritidshem@kungsbacka.se 

Fritidshemmet Kastanjen
0300-83 43 9                                                                tingbergsskolansfritidshem@kungsbacka.se                                                      

Fritidsklubben Eken                                                                                                              0300-83 51 10

tingbergsskolansfritidshem@kungsbacka.se