Läsårstider och Tingbergsskolans studiedagar

Via länken hittar du information om de gemensamma läsårstiderna för Kungsbacka kommunala skolor.

Läsårstider Kungsbacka kommunala skolor

 Tingbergsskolan har förutom tider i länken ovan:

  • 3:e Februari: Utvecklingssamtalsdag, fritids är öppet
  • 14:e Juni: Skola och fritids stängt